Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsromet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Aktiviteter
    LEDIG ATELIER FRA 1. APRIL 2019
    Anne Lise Karlsen
    Carl Martin Hansen
    KRIGSTEATERET TRIDENT JUNCTURE
    Tom Kosmo
    Tom Kosmo
    Astrid Sleire
    Marianne Berg
    Nina Grieg
    Astrid McGarrighan
    The Art of the Gestetner
    Astrid Sleire
    Vigdis Hareide
    Den norske idealstaten: forsamlingen
    Alt Går Bra i Kirkenes, Pikene på Broen
    Astrid Sleire
    Eva Kun og Arne Ingvaldsen
    LisBeth Johansen Sjøvoll
    Kunstnerverksteder cs55 20 ÅR ! 1998-2018
    B-open / 20-årsfeiring
    Workspace - utstilling og kunstnersamtale
    Den norske idealstaten - A project by Alt Går Bra at LevArt PARK in Levanger
    Marianne Berg
    Rita Marhaug
    Alt Går Bra studiegruppe: Alain Badiou
    Soups and Stories
    Arne Ingvaldsen
    Trudi Jaeger
    Carl Martin Hansen
    Alt Går Bra study group: Alain Badiou
    Astrid McGarrighan
    Karina Presttun
    Tom Kosmo
    Tom Kosmo
    Alt Går Bra presenterer Den norske idealstaten
    Alt Går Bra på LevArt (Levanger)
    Trudi Jaeger
    Astrid Sleire
    Samtaler som våpen og bilder som skjold av Alt Går Bra
    Rita Marhaug
    Alt Går Bra Studio, Kunstnerverksteder CS55
    Alt Går Bra Studio, Kunstnerverksteder CS55
    Kirsti van Hoegee
    Den norske idealstaten av Alt Går Bra på LevArt
    Alt Går Bra i London
    Kirsti van Hoegee
    David Rios

 

’Liten skulptur 01-03’ av Arne Ingvaldsen, 2015
’Liten skulptur 01-03’ av Arne Ingvaldsen, 2015
Av Mari S.Norddahl, 2017. Foto: Jane Sverdrupsen
Av Mari S.Norddahl, 2017. Foto: Jane Sverdrupsen

 

Kunstnerverksteder cs55 20 ÅR ! 1998-2018

Kunstnerverksteder cs55 har i 2018 eksistert i 20 år som atelierfellesskap for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere i Bergen. Dette ønsker vi å markere ved å invitere publikum til ulike aktiviteter på huset.


Program workshops:

4. og 5. juni kl. 16-20
Sted: Kunstnerverksteder cs55, Prosjektrommet 303, 3.etg.
Workshop i hardkant tegning med Arne Ingvaldsen.
Hardkant («hard-edge») tegning med kullstift.
Å arbeide med klart avgrensete toneflater på papir.
Deltakere mellom 15-19 år blir prioritert, gjerne med interesse for geometrisk abstrakte uttrykk.
2 dager á 4 timer, 5 plasser.

Påmelding innen 20. mai 2018.
For påmelding og mer info, kontakt styreledercs55@gmail.com


9. juni 2018, kl. 10-18
Sted: Kunstnerverksteder cs55, atelier 304, 3.etg.
Take a Limb av Mari S.Norddahl
Take a Limb er ein interaktiv performance i form av ein workshop, der publikum får ta del i utforminga av eit større kunstverk. Her møter vi Skaparen, som har ein draum om å lage ein stor konstruksjon, og som presenterer mange mindre skulpturelle delar i tekstil til dette formålet. Publikum får vere med sette saman denne, med nål og tråd som verktøy. Dei får også vere med å avgjere skjebnen til dei mange ulike delane, og velje korleis dei skal brukast i konstruksjonen - eller om dei skal få “leve” vidare som einskilde, sjølvstendige skulpturar. Men dette krev at dei overbeviser skaparen om objektet sin verdi – som skaparen kanskje ikkje er like einig i, men med eit godt argument kan ho kanskje overtydast.
Det vil være mulig å melde seg på til ulike tidspunkt i løpet av dagen.

Påmelding innen 20. mai 2018.
For påmelding og mer info, kontakt mari.norddahl@gmail.com


Informasjon om andre arrangementer vil bli oppdatert her.

Kunstnerverksteder cs55 har vist seg å være en satsning som har vært bærekraftig mye grunnet jevn økonomisk driftsstøtte fra Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune, og Kunstnerverkstedercs55s disponering av midlene med mål om langsiktig forutsigbarhet som arbeidsplass for kunstnerne ved å tilby redusert leie av atelierer, fellesverksted og prosjektrom.

Huset ble etablert i 1998 på initiativ fra fagforeningene i Hordaland; BKFH og NKVN, og er driftet med tilskudd fra Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune. Oppbyggingen av atelierene og fellesverkstedet ble også støttet av Norsk kulturråd. Tilskuddene gir tilgang til subsidierte produksjons- og formidlingslokaler for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere, samt Bergen senter for elektronisk kunst (BEK), fordelt på 5 etasjer. Per i dag har vi 37 leietakere som deler 28 atelierer, i tillegg til 2 atelierer for nyutdannete (2-årige), et 52kvm stort prosjektrom for korttidsleie, samt et fellesverksted som begge kan leies av eksterne og interne kunstnere. BEK administrerer og drifter gjesteatelieret for nasjonale - og internasjonale kunstnere.

Jubileet er støttet av Bergen Kommune.