Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsromet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Kunstnere/Artists
    Aggi Folgerø Johannessen
    Bømlo kulturhus
    Stavanger kunstforening
    Grunnbok i bildeskaping
    CV
    Bodil Friele
    Ellen Hansen
    Kristen Keegan
    Kristina Austi
    Lars Staffan Evjen

 

Bømlo kulturhus

2005

Natur og abstraksjon

Aggi Følgerø Johannessens malerier er stilt ut ved åpningen av det nye Bømlo Kulturhus. Bildene hennes beveger seg mellom figurasjon og abstraksjon, og er preget av ekspressiv fargebruk. Komposisjonen, de sterke fargene og abstraherte formene i maleriene danner stemningsfulle, følsomme landskap, der naturen er viktig som utgangspunkt og inspirasjonskilde. Naturen omgir oss mennesker.Vi henter krefter fra den og lever med den, av den og i den. Folgerø Johannessen ser menneskene som en del av den naturen hun skildrer, og maleriene utforsker, behandler og omformer det kunstneren sanser rundt seg. Selv sier hun at hun forsøker å nærme seg noe udefinerbart i menneskets møte med naturen. Hun hevder videre at selv om maleriene baserer seg på naturopplevelser er de også er resultat av en dialog med formene og fargene i maleprosessen.

Folgerø Johannessens malerier gir assosiasjoner både til modernistisk maleri, der fargen og flaten er det sentrale i uttrykket, og til symbolisme og ekspresjonisme. Bildeverdenen hennes preges av harmoni, og verkene har en lyrisk kvalitet, som kan minne om skildringene til natursymbolister som Egedius og Solberg. Tankene går også i retning av naturbildene til Munch og til Matisse. Maleriene hennes er vitale og sanselige, men samtidig rene, fylt av ro og lys. De ikke-naturalistiske fargene gir enkelte av maleriene et skjær av drøm, fantasi og lengsel. Denne poetiske innadventheten i maleriene inviterer betrakteren til å dikte videre, med utgangspunkt i egne følelser og indre bilder. Gjennom sine malerier mener Folgerø Johannessen hun kan uttrykke noe usigelig, noe ikke-verbalt. Abstraksjonen er et estetisk språk som prikker betrakteren i huden og kjennes i nervebanene, øynene, huden og magen.

Aggi Følgerø Johannessen er født i Stavanger i 1932, men bor og arbeider i Bergen. Hun er for en stor del autodidakt, men har også gått i lære hos malere som f.eks i O.J Tørud og Rustad Hansen. Hennes lengste sammenhengende læretid var 6 år ved Grafisk Gruppe i København under professor Henrik Böetius.

Aggi Folgerø Johannessen har også bakgrunn som kunstlærer for barn og unge. I 2003 ga hun ut ”Grunnbok i bildeskaping”, et pedagogisk verk som brukes ved flere lærerhøyskoler og i den videregående skolen. Kunstneren er opptatt av den kreative prosessen, og vil med boken oppmuntre barn og unge til å våge å utrykke seg visuelt.

Aggi Folgerø Johannessen har en rekke separat- og kollektivutstilliger bak seg, både i Norge og i Danmark.

Oktober 2005

Lise Kristiansen
Kunsthistoriker
Printer friendly version
 
Til kai
Gårdstun
Dønninger