Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsromet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Kunstnere/Artists
    Aggi Folgerø Johannessen
    Bømlo kulturhus
    Stavanger kunstforening
    Grunnbok i bildeskaping
    CV
    Bodil Friele
    Ellen Hansen
    Kristen Keegan
    Kristina Austi
    Lars Staffan Evjen

 

Grunnbok i bildeskaping

med kunstnere i modernismen og samtidskunsten som forbilder

Kr 279,-
186 sider
Fagbokforlaget
ISBN: 82-7674-765-5

Utgitt: 13-05-2003


Boken er et unikt bidrag til arbeid i praktisk-estetiske fag der koblingen mellom teori og praksis er sentral. Den gir en grunnleggende forståelse for hvordan man arbeider med bildeskaping i skolen, særlig innenfor tegning, maling og konseptkunst. Utgangspunktet er metoder som har vist seg å være svært nyttige i arbeidet med å utvikle et trygt forhold til det personlige visuelle uttrykk, og undervisning i kunsthistorie og arbeid med kunstbilder kombineres med undervisning i å lage bilder selv.

Grunnbok i bildeskaping henvender seg til lærerstudenter, lærere og kulturskolelærere, men her er det også inspirasjon å hente for dem som leter etter gode fagdidaktiske og pedagogiske tilnærminger til modernismen og samtidskunsten. Forfatteren presenterer konkrete oppgaver, opplegget er systematisk bygd opp, og metodene kan tilpasses alle på tvers av klassetrinn. I tillegg gis det godt rom for lærerens individuelle innfallsvinkler.

Aggi Folgerø Johannessen er bildekunstner med lang erfaring som kunstfaglærer. Hun har utdannelse fra Norge og Danmark og har undervist både voksne og barn. Kunstutøvere skriftliggjør sjelden sine ferdighetskunnskaper, men i denne boken er det gjort på en forståelig, lærerik og inspirerende måte.
Printer friendly version