Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Aktiviteter
    Alt Går Bra
    Azar Alsharif
    GJENGANGERE, EN PERFORMANCE-PARADE
    Aggi Folgerø Johannessen
    Astrid Sleire og Kiki Yamamoto
    Kiki Yamamoto
    Marianne Berg
    Marianne Berg
    Trudi Jaeger
    Bjørg Taranger
    LisBeth J Sjøvoll
    Astrid Sleire, Merete Christensen
    Velkommen til åpne atelierer hos oss
    Tom Kosmo
    Katrine Meisfjord
    Marianne Berg
    Azar Alsharif
    David A Rios
    Astrid Sleire, Marianne Berg, Bo Magnus
    Aggi Folgerø Johannessen
    Ledig atelier i 2.etasje fra 1.4.17
    Karina N. Presttun
    Tom Kosmo
    Sissel Lillebostad
    Marianne Moe
    Carl Martin Hansen

 

Allegorier maleri og skulptur, KODE 1
Allegorier maleri og skulptur, KODE 1

 

GJENGANGERE, EN PERFORMANCE-PARADE

Torsdag 23. november kl. 11.30 – 14.30
Start: KODE 1
Avslutning: Amalie Skram videregående skole

Savnet du muligheten til å delta i en markering av kunstneroppropet i Bergen? Her får du en ny sjanse! Ta del i performance-paraden Gjengangere som trekker linjene mellom kunstens fortid og framtid i form av samtidige profesjonelle aktører fra Bergens lokale kunst- og kunsthåndverksfelt.


En ny og ruvende bygning åpnet i 2014 for å huse undervisningsinstitusjonen Amalie Skram videregående skole. For over 100 år siden åpnet en annen ruvende bygning i Bergen for å hedre og promotere kunst og håndverk. Dette bygget var Vestlandske kunstindustrimuseum, mer kjent som Permanenten -og nå som KODE 1, del av kunstmuseene i Bergen.

Gjengangere markerer åpningen av Amalie Skram videregående skole, støttet av KOROs program for kunst i offentlige rom- finalen i en serie temporære kunstverk kuratert av Rita Marhaug. Ut fra det gitte kriteriet om ikke å etterlate spor, er kunstverket Gjengangere utformet som en performativ parade fra KODE 1 til Amalie Skram videregående skole, en historie om gjenferd, akkurat som i Ibsens teaterstykke.

De fleste av byens innbyggere kjenner KODE 1 godt, men få er klar over relieffene som iakttar oss fra himlingen i øverste etasje: åtte allegorier over de ulike kunstartene*. Gjengangere bringer de åtte figurene til live igjen, i form av samtidskunstnere og andre profesjonelle aktører fra det lokale kunst- og kunsthåndverksfeltet. Når de vel har våknet opp, setter gjengangerne beina på bakken og begynner å paradere fra KODE 1 til Amalie Skram videregående skole, eskortert av slagere fra Markens Bataljon.

Med utgangspunkt i Ibsens tankevekkende teaterstykke, inviterer Gjengangere til å reflektere over plikten og fortiden som verktøy for å konstruere samtiden og fremtiden: hvilke roller spiller utdanning, kunst og håndverk og arkitektur i dagens samfunn?

Gjengangeres avmarsj fra KODE 1 vil finne sted kl. 13.00 den 23. november, og ankomme Amalie Skram videregående skole kl. 14.00. Kunstnere og publikum er invitert til å marsjere sammen med de åtte allegoriene over kunstartene.

Før paraden ønsker Alt Går Bra og VISP velkommen til en åpen diskusjon om kunstens rolle lokalt og nasjonalt, kl 11.30 på KODE 1. Diskusjonen er gratis og åpen for publikum. Se under for mer.

Gjengangere er en del av kunstprogrammet som markerer åpningen av Amalie Skram videregående skole, støttet av Hordaland Fylkeskommune, KOROs program for kunst til kommunale og fylkeskommunale bygg og miljøer (KOM) og Bergen Kommune.
Kurator: Rita Marhaug i samarbeid med Arne Rygg og Sissel Lillebostad, kunstkonsulenter for Amalie Skram vgs.
Samarbeidspartnere: KODE, Markens Bataljon og aktører fra det lokale kunst- og kunsthåndverksfeltet.

ÅPEN DEBATT
kl. 11.30-12.30, 23. november, Festsalen, KODE 1
Før paraden starter ønsker Alt Går Bra i samarbeid med VISP velkommen til en åpen diskusjon som vil skissere rammeverket for performance-paraden.
Noen bekreftede deltakere kommer fra kunstfeltet, utdanningssektoren og politikken. Alle er velkommen både som tilhørere og som deltakere, også det generelle publikum.

Aslak Høyersten fra VISP vil være ordstyrer for en debatt som setter fokus på kunstens verdi i samfunnet. Spørsmålene lyder: hva er kunstens verdi for samfunnet? Burde kunst være relevant for samfunnet? Hvis så, hva skal kunstens rolle være? Hvorfor skal kunsten støttes og hvorfor skal den være en del av læreplanen? Hvordan har kunst bidratt til samfunnet gjennom historien?

Diskusjonen vil utvikle seg under innflytelsen fra de åtte allegoriene og fra de to samtidige norske kunstnerne Henrik Ibsen og Amalie Skram. Ibsens skuespill Gjengangere kan ses på som en referanse i det Ibsen ser ser ut til å presentere et kontroversielt og sofistikert perspektiv på plikt i dette skuespillet. Hva er kunstnerens plikt, hva er publikums plikt og hva er statens plikt i nåtiden sett med fortidens og fremtidens blikk?
–––––––––––––
*De åtte allegoriene var tegnet av Hans J. Johannessen og symboliserer kunstartene museet representerte: skulptur, maleri, keramikk, gullsmedkunst, arkitektur og smiing, musikk og husflid.

www.altgarbra.org