Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Aktiviteter
    Alt Går Bra
    Azar Alsharif
    GJENGANGERE, EN PERFORMANCE-PARADE
    Aggi Folgerø Johannessen
    Astrid Sleire og Kiki Yamamoto
    Kiki Yamamoto
    Marianne Berg
    Marianne Berg
    Trudi Jaeger
    Bjørg Taranger
    LisBeth J Sjøvoll
    Astrid Sleire, Merete Christensen
    Velkommen til åpne atelierer hos oss
    Tom Kosmo
    Katrine Meisfjord
    Marianne Berg
    Azar Alsharif
    David A Rios
    Astrid Sleire, Marianne Berg, Bo Magnus
    Aggi Folgerø Johannessen
    Ledig atelier i 2.etasje fra 1.4.17
    Karina N. Presttun
    Tom Kosmo
    Sissel Lillebostad
    Marianne Moe
    Carl Martin Hansen

 

 

Katrine Meisfjord
inviterer til Soups&Stories; Mitt skip er lastet med i
utstillingen في مكان آخر (Annensteds)
i forbindelse med Arabiske filmdager i Bergen lørdag 8.4. kl.12.00 - 15.00.
Visningsrommet USF, Georgernes Verft 12, 5011 Bergen.

Utstillingen في مكان آخر (Annetsteds) problematiserer idéen om områder og deres politiske, metaforiske, sosiale, fysiske og følelsesmessige avgrensninger.
I Soups&Stories; Mitt skip er lastet med, spør vi hvilke assosiasjoner fra eget liv du får til uttrykket Annetsteds. Ungdommer i Bergen starter med å dele sine erfaringer, for deretter å sende stafettpinnen ut blant deltagere. Dess mer ulike vinklingene til temaet er, jo mer belyst blir det. Vi sitter på arabiske tepper, lånt fra ulike Bergenshjem. Det blir tyrkisk linsesuppe og mingling fra 14.00. Arrangementet er gratis.

Forslag til hvordan temaet kan tolkes:
Hvor eller når rykkes du ut av din komfortsone?
Hvordan tilhører man et område sosialt, fysisk eller følelsesmessig?
Å høre til et område på avstand
Kulturell nasjonal identitet,- konserverende nostalgi eller noe som gjør hverdagen meningsfull og trygg?
Hvordan kan kulturell identitet åpne opp for universal solidaritet?
Hva koster din identitet deg?
Hva skal til for å føle felleskap med en fremmed kulturell identitet?

Dialog som metode
Dialogen vi arrangerer er en undersøkende og eksperimentell gruppesamtale med en ikke-hierarkisk struktur hvor enighet ikke er målet. Målet er å skape en samtale der ny og nyansert innsikt om lokale og internasjonale saker kan oppstå. Deltagerne er fra ulike sosiale grupper og fra ulike aldersgrupper og alle er invitert til å dele erfaringer og historier. Ved å få et innblikk i et mangfold av virkeligheter vil vi øke vår bevissthet om vår felles samtid og historie.

Soups&Stories er et dialogbasert kunstprosjekt som over flere år har eksperimentert med ulike metoder for dialog og erfaringsutveksling på tvers av etablerte sosiale grupper i Bergen. Prosjektet er initiert og drevet av Katrine Meisfjord og Gitte Sætre med oppstart i 2012. De senere år har flere kvinner innen ulike fagfelt vært aktive i prosjektet; Tonje Indrøy, Torill Wanvik Iversen, Shahnaz Amin Haaq, Mekdes Shebeta, Rita Agdal, Solvei Stoutland, Kwestan Jamal Bawan og Cagla Kulakac Solomon. www.meisfjord-satre.com.
Billedkunstutstillingen في مكان آخر , 6-9 april, undersøker område som begrep og områders politiske, metaforiske, sosiale, fysiske og følelsesmessige avgrensninger. Utstillingen vil vise verk av kunstnere som har tilknytning til Bergen, men også til den arabiske verden enten gjennom opphav, livserfaringer eller kunstnerisk fokus. Utstillingen er kuratert av Jane Sverdrupsen i samarbeid med Arabiske filmdager.
Arabiske filmdager, 6-8 april

http://www.filmfrasor.no/arabiske-filmdager/bergen/
https://www.facebook.com/events/1375646509158466/

Soups&Stories er støttet av: Stiftelsen 3,14, Bergen kommune, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Kunstløftet, Hordaland fylkeskommune, BEK og VISP