Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Aktiviteter
    Astrid McGarrighan
    11 kunstnere fra cs55 med på utstillingen BGO1
    Aggi Folgerø Johannessen
    Vigdis Hareide
    Aggi Folgerø Johannessen
    Vigdis Hareide
    Bjørg Taranger
    Katrine Meisfjord
    Carl Martin Hansen
    Bodil Friele
    Anne Lise Karlsen
    Lars Korff Lofthus
    Caroline Kierulf
    Bjørg Taranger
    Lars Korff Lofthus
    Lars Korff Lofthus
    Carl Martin Hansen
    LisBeth Johansen Sjøvoll
    Borghild Rudjord Unneland
    Bjørg Taranger
    Anne Lise Karlsen
    Caroline Kierulf
    Gro Petersen
    Bjørn-Sigurd Tufta
    Bjørg Taranger
    Nina Grieg
    Ellen Hansen
    Astrid McGarrighan
    Bjørg Taranger
    Marianne Berg
    Rita Marhaug
    Caroline Kierulf
    Caroline Kierulf
    Gro Petersen
    Rita Marhaug
    Carl Martin Hansen
    Linda Rogn
    Carl Martin Hansen
    Gro Petersen
    Ellen Hansen
    Katrine Lund
    Lars Staffan Evjen
    Bjørg Taranger og Adriana Alves
    Sveinung Rudjord Unneland
    Carl Martin Hansen
    Bjørg Taranger
    Brite Hindal
    Rita Marhaug
    Marianne Moe
    Katrine Lund
    Bjørg Taranger
    Sveinung Rudjord Unneland
    Borghild Rudjord Unneland
    Astrid McGarrighan
    Borghild Rudjord Unneland
    Anne Lise Karlsen
    Gro Petersen
    Bjørg Taranger
    Astrid McGarrighan
    Jorun Roaldseth
    Borghild Rudjord Unneland
    Anna Bjørkman
    Rita Marhaug
    Gro Petersen
    Marianne Moe
    Brite Hindal
    Gillian Carson
    Astrid McGarrighan
    Jorun Roaldseth
    Bjørg Taranger
    Vigdis Hareide
    Aggi Folgerø Johannessen
    Carl Martin Hansen
    Anne Lise Karlsen
    Anne Skaansar

 

 

Rita Marhaug

Mars 2007


" ETTER 18 ÅR"

Rita Marhaug, fotobasert djuptrykk.

”Emosjonell nærhet til betrakteren er et aspekt ved bildet jeg er opptatt av i bildeskapningen min. Valg av materialitet er viktig i denne sammenhengen. Dyptrykkets taktile appell og det fotografiske er knyttet sammen i utstillingen Etter 18 år. Det illusjonsskapende fortrenges her til fordel for kvaliteter som valg av papir- og trykksverte. Det er altså ikke grafikkens evne til imitasjon som er målet, men å undersøke og betone det som skjer i mellomrommet mellom fotografiet og trykket. I kommersiell grafisk produksjon er målsetningen i all hovedsak å redusere denne avstanden, for min del kan det være vel så viktig å øke den”.

To ulike bileteseriar vert presentert i Galleri GIGA; Gartnarblikket og Søsken. I den første er det variasjonar over gitte motiv montert saman i eit strengt rutemønster. Den andre serien Søsken, brukar den samme fotobaserte grafiske djuptrykkteknikken, men her har forma og monteringa teke ein helt annen retning.

”Det er i vår også 18 år siden Rita Marhaug avla sin hovedfagseksamen.”

Rita Marhaur er fødd i 1965. Ho bur og arbeider i Bergen, er utdanna frå Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), hovedfag –89, kunsthistorie mellomfag fra Universitetet i Bergen –96. Marhaug arbeider som høgskulelektor ved KHiB ved Avdeling for spesialisert kunst, fagområde grafikk. Har siden avslutta utdanning delteke på ei rekke gruppe- og separatutstillingar nasjonalt og internasjonalt. Marhaug har mottatt fleire stipend/priser, blant anna Statens 3-årige arbeidsstipend 2 gonger.

Viktige uttrykksmidler: Grafikk, teikning, fotografi, video og performance

Utstillinga står til 24. april.
Med venleg helsing
Oddrun Helvik

Velkommen.

www.gallerigiga.no