Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Aktiviteter
    Astrid McGarrighan
    11 kunstnere fra cs55 med på utstillingen BGO1
    Aggi Folgerø Johannessen
    Vigdis Hareide
    Aggi Folgerø Johannessen
    Vigdis Hareide
    Bjørg Taranger
    Katrine Meisfjord
    Carl Martin Hansen
    Bodil Friele
    Anne Lise Karlsen
    Lars Korff Lofthus
    Caroline Kierulf
    Bjørg Taranger
    Lars Korff Lofthus
    Lars Korff Lofthus
    Carl Martin Hansen
    LisBeth Johansen Sjøvoll
    Borghild Rudjord Unneland
    Bjørg Taranger
    Anne Lise Karlsen
    Caroline Kierulf
    Gro Petersen
    Bjørn-Sigurd Tufta
    Bjørg Taranger
    Nina Grieg
    Ellen Hansen
    Astrid McGarrighan
    Bjørg Taranger
    Marianne Berg
    Rita Marhaug
    Caroline Kierulf
    Caroline Kierulf
    Gro Petersen
    Rita Marhaug
    Carl Martin Hansen
    Linda Rogn
    Carl Martin Hansen
    Gro Petersen
    Ellen Hansen
    Katrine Lund
    Lars Staffan Evjen
    Bjørg Taranger og Adriana Alves
    Sveinung Rudjord Unneland
    Carl Martin Hansen
    Bjørg Taranger
    Brite Hindal
    Rita Marhaug
    Marianne Moe
    Katrine Lund
    Bjørg Taranger
    Sveinung Rudjord Unneland
    Borghild Rudjord Unneland
    Astrid McGarrighan
    Borghild Rudjord Unneland
    Anne Lise Karlsen
    Gro Petersen
    Bjørg Taranger
    Astrid McGarrighan
    Jorun Roaldseth
    Borghild Rudjord Unneland
    Anna Bjørkman
    Rita Marhaug
    Gro Petersen
    Marianne Moe
    Brite Hindal
    Gillian Carson
    Astrid McGarrighan
    Jorun Roaldseth
    Bjørg Taranger
    Vigdis Hareide
    Aggi Folgerø Johannessen
    Carl Martin Hansen
    Anne Lise Karlsen
    Anne Skaansar

 

 

Anne Skaansar

April 2006


Anne Skaansar viser installasjonen
"Virk (e) som (lig) het" i Østfold Kunstnersenter, Fredrikstad fra 28.4.-11.6.06.

Installasjonen består av 4 deler; Tekstmur, Ordlagemaskin, Stavemaskin og Bokstavraset.
Materialer: magnetbokstaver
Skaansar tar for seg språket og den betydning det har for individets dannelse. I følge psykoanalytikeren Lacan skapes tankene våre av det språket vi har tilegnet oss. Det vi ikke har begreper om, eksisterer ikke.

Arbeidet Tekstmur fremstår som visuelt innbydende og oppmuntrende med ”tonnevis” av fargeglade magnetbokstaver fra barnas lekeverden. Men når det skrevne er en seriøs tekst hentet fra Barnekonvensjonen,oppstår det en spenning mellom form og innhold i arbeidet. Denne spenningen gir oss en ny vinkling på både teksten og på materialet. Tekstens eksistens i seg selv sier mye om hva slags virkelighet vi lever i på jorda.

Skaansar har også konstruert Ordlagemaskina som lager ord som er klisjefyllte og nærmest tømt for mening. De beskriver en idyllisk tilstand som ligger langt unna virkeligheten eller livsvilkårene for de fleste barn i verden. Ordene eller bokstavene svever rundt i sitt eget univers, et lukket system som gjentar seg. I små glimt opptrer ordene, før de forsvinner ut i et tilsynelatende kaos. Ordene i Ordlagemaskinene knyttes til barnespråk, barnetegninger og idylliske tilstander og står i kontrast til byråkratteksten og dens ugjennomtrengelighet. Stavemaskina danner bokstav for bokstav, som blir et ord for den som har tålmodighet. Bokstavraset er en visuell kontrast til de andre arbeidene, og kan både berøres og plukkes i.