Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Kunstnere/Artists
    Astrid McGarrighan
    Gillian Carson
    Karen Kipphoff
    Karina N Presttun
    Kristin Austreid
    Rita Marhaug
    CV
    Torgrim Sund

 

Vestland 2000

Vestland 2000
124 x 98 cm
Dyptrykk og maleri på papir
2004

 

Søsken: søster 2007 Søsken: bror 2007 Indre dialog med YKB Kollega konkurrent 2006 Kollega konkurrent 2 2006
Kollega konkurrent 3, 2006 Kollega konkurrent 4, 2006 kollega konkurrent 5, 2006 Prinsesse Prins
Vestland 2000
Rita Marhaug

Bildekunstner
Født: ............. 17.02.1965
Telefon: ......... 55 27 06 82
Mobiltelefon: .. +47 415 11 780
e-post: ........... ritamarhaug@gmail.com

webside: ......... www.ritamarhaug.com


KORT OM MITT ARBEIDSOMRÅDE:
De senere årene har jeg arbeidet med situasjoner i grenselandet mellom det dokumentariske og det iscenesette. Ofte er det hverdagslige hendelser som belyses i arbeidene mine, enten direkte i møte med publikum som performancearbeid, eller indirekte gjennom video, foto, grafikk, og tegning, gjerne i kombinasjoner.

Fotobaserte trykk har dannet en kjerne i de siste 2 separatutstillingene mine: Bildevegger som består av en stor mengde likestilte trykk med gjennomgående bruk av gjentakelser og forskyvninger over et mindre antall motiv.

Jeg er opptatt av hvordan fotografiet skaper nærhet til betrakteren gjennom sitt illuderende forhold til det fotograferte. Fargefotografiets teknologi har perfeksjonert denne simuleringen av det virkelige, eller sette, langt ut over øyets egne evner. Imidlertid har den teknologiske perfeksjonen en iboende ambivalens: Denne nærheten kan også komme til å skape en distanse til betrakteren. Valg av materialitet er viktig i denne sammenhengen. Dyptrykkets taktile appell og det fotografiske er i bildene til utstillingene knyttet sammen. Det illusjonsskapende fortrenges her til fordel for kvaliteter som valg av papir- og trykksverte. Det er altså ikke grafikkens evne til imitasjon som er målet, men å undersøke og betone det som skjer i mellomrommet mellom fotografiet og trykket. I kommersiell grafisk produksjon er målsetningen i all hovedsak å redusere denne avstanden, for min del kan det være vel så viktig å øke den.