Kunstnerverksteder cs55

   Om cs55        Kunstnere/Artists        Atelier for nyutdannede         Prosjekt- og visningsrommet        Fellesverkstedet        Aktiviteter        Lenker        English    
  Kunstnere/Artists
    Anne Lise Karlsen
    Azar Alsharif
    Caroline Kierulf
    David A. Rios
    Ingrid Bjørnseth
    LisBeth Johansen Sjøvoll
    Mette Sandfær
    Nina Grieg
    Tom Kosmo

 Böse, tresnitt 60x90 cm.

 

Caroline Kierulf

Caroline Kierulf
Vågedalen 38
5162 Laksevåg
carkie@online.no

kierulf.info/I mitt arbeide er jeg blant annet opptatt av å utforske forholdet mellom tekst og bilde, og hvordan vi forholder oss til samtidige eller historiske referanser. Jeg henter materiale fra ulike kilder som reklame,kunsthistorie, litteratur og massemedia. Jeg er interessert i collagetankegangen, hvor sammenkoblinger av ulike elementer kan danne utgangspunkt for ny mening. Jeg søker en tvetydighet i arbeidene og ønsker at de skal fungere på flere plan, både umiddelbart og med skjulte referanser.
I de senere årene har jeg samarbeidet med Annette Kierulf. Vi lager installasjoner hvor tegninger, tresnitt, skulpturelle objekter og store veggmaleri danner en helhet.