KUNSTNERE I 4.ETASJE

LisBeth Johansen Sjøvoll

Adresse : Prof Hansteensgt.86 5006 Bergen
Tlf : +47 934 10 388
Mail : lisjohansen@yahoo.no
Instagram: www.instagram.com/lisbeth_artist/

Som kunstner arbeider jeg med tegning, maleri, skulptur, og sentralt i mine prosjekter er nettopp forholdet mellom disse mediene. Overganger fra det todimensjonale til det romlige og skulpturelle er viktige virkemidler.
Mitt formspråk heller mot det abstrakte med innslag av elementer fra naturen.
Jeg ønsker å skape taktile og romlige utrykk som ikke helt lar seg definere, å skape utrykk hvor natur og fenomener som er både flyktige, kraftfulle og subtile blir undersøkt.
Spennet mellom det vare og det mer kraftfulle, fra definerte former til det helt oppløste, en undersøkelse av ulike energier, av volum og bevegelse, av materialitet, av lys, av mørke, disse størrelsene/motsetningene opptar meg.
Spor av arbeidsprosessen og den kroppslige bearbeiding av materialet og/eller flaten er en integrert del av uttrykket.
Arbeidene blir jobbet frem i en intuitiv prosess hvor erfaringer og elementer fra tidligere arbeider alltid er med, men hvor det nye i situasjonen preger og endrer uttrykket.
Arbeidene fremstår som visuelle ideer og jeg bruker titler kun for å antyde en mulig forståelse av innholdet.
Jeg blir inspirert av å skape, det som skjer i prosessen gir meg lyst til å fortsette.

”in my opinion all artwork is stored energy.
The art releases its power whenever a viewer becomes a dreamer”

Larry Bell

Print this page