AKTIVITET 2018

Alt Går Bra study group: Alain Badiou

Saturday 7th of April 2pm-5pm
Litteraturhuset i Bergen.

This study group research the intersections between art and politics.

Alt Går Bra will hold study groups at Litteraturhuset in 2018, welcoming a diversity of participants. This spring we will focus on the work of philosopher Alain Badiou. For this first session participants will read in advance, that we will discuss and unravel together.

No prior knowledge, apart from reading the text, is required to join, and the will to embrace what is sometimes (wrongly?) defined as inaccessible and futile.

To receive a copy of the text, send an email to sandra@litthusbergen.no.
Registration is not needed.

The readings and sessions will be in English, but brief clarifications in Norwegian can be offered.

Free
Organised by Alt Går Bra in collaboration with Litteraturhuset i Bergen.


NORSK

Alt Går Bra studiegruppe: Alain Badiou

Lørdag 7. april kl. 14.00-17.00
Litteraturhuset i Bergen

Studiegruppen undersøker krysningene mellom kunst og politikk.

Alt Går Bra vil holde studiegrupper på Litteraturhuset i Bergen i 2018, hvor deltagere med bakgrunn fra ulike felt er velkommen.
I vår tar vi for oss verkene til filosofen Alain Badiou. Til denne første sesjonen vil deltakerne lese første kapittel av «Handbook of Inaesthetics» på forhånd, som vi sammen vil gå gjennom og diskutere.

Det er ikke nødvendig med spesifikke forkunnskaper, bortsett fra å ha lest teksten på forhånd- og vilje til å omfavne det som noen ganger (uten grunn?) kan oppfattes som utilgjengelig og nytteløst.

For tilgang til tekster, send en e-post til sandra@litthusbergen.no.
Påmelding er ikke nødvendig.

Arrangementet vil i hovedsak foregå på engelsk, men vi kan utdype på norsk om nødvendig.

Gratis
Arrangør: Alt Går Bra i samarbeid med Litteraturhuset i Bergen.

Les mer på www.litthusbergen.no/program/2018/04/alt-gaar-bra-studiegruppe-alain-badiou/

Les mer på www.facebook.com/events/1438889069555012/


Print this page