AKTIVITET 2018

B-open / 20-årsfeiring

Kunstnerverksteder cs55 har i 2018 eksistert i 20 år som atelierfellesskap for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere i Bergen. Dette ønsker vi å markere ved å invitere publikum til ulike aktiviteter på huset.

B-Open blir i år arrangert lørdag 21.april for atelierer i Bergen sentrum. Kunstnerverksteder cs55 inviterer til åpne atelierer mellom kl. 12 og 17 denne dagen. Tre kunstnere på huset holder også performance:

kl. 13.30 THROUGH SHAPELESS SOUNDS AND BODIES
Performance av Mari Norddahl, ca. 20 min.
Gang - og trappeareal
www.marinorddahj.no

kl. 14.30-17 NÆRMERE
Performance av Gillian Carson og Rita Marhaug
Prosjektrommet, 3.etg.

www.ritamarhaug.com
www.gilliancarsonwebsite.com

Se www.b-open.no for mer informasjon om program, gratis transport etc. for hele helgen.


Kunstnerverksteder cs55 har vist seg å være en satsning som har vært bærekraftig mye grunnet jevn økonomisk driftsstøtte fra Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune, og Kunstnerverkstedercs55s disponering av midlene med mål om langsiktig forutsigbarhet som arbeidsplass for kunstnerne ved å tilby redusert leie av atelierer, fellesverksted og prosjektrom.

Huset ble etablert i 1998 på initiativ fra fagforeningene i Hordaland; BKFH og NKVN, og er driftet med tilskudd fra Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune. Oppbyggingen av atelierene og fellesverkstedet ble også støttet av Norsk kulturråd. Tilskuddene gir tilgang til subsidierte produksjons- og formidlingslokaler for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere, samt Bergen senter for elektronisk kunst (BEK), fordelt på 5 etasjer. Per i dag har vi 37 leietakere som deler 28 atelierer, i tillegg til 2 atelierer for nyutdannete (2-årige), et 52kvm stort prosjektrom for korttidsleie, samt et fellesverksted som begge kan leies av eksterne og interne kunstnere. BEK administrerer og drifter gjesteatelieret for nasjonale - og internasjonale kunstnere.

Jubileet er støttet av Bergen Kommune.


Print this page