AKTIVITET 2014

Astrid Sleire

September 2014

inviterer til åpning av utstillingen
REST
keramikk og betong

lørdag 20. september kl.15.00.

Åpning ved Anne Helen Mydland – professor ved KHiB i keramikk og leire.
Musikalsk innslag ved Grandma’s Tea Party.
Enkel servering.

Den står til 19.10. 2014.
Utstillingen er støttet av Bergen kommune.

Les mer på www. oseana.no

Print this page

Read file
 AS 07/AS_inv.pdf

Hent Acrobat Reader