AKTIVITET 2014

Trudi Jaeger

August 2014

ønsker velkommen til utstillingsåpning på Galleri Neptun 16. august kl. 15.00.
Utstillingen Lucent Starting with Indigo markerer avslutningen av langtidsprosjektet Small House – being there som ble påbegynt høsten 2010. I forbindelse med prosjektet lanseres katalogen Lucent Starting with Indigo Trudi Jaeger Works on Paper. Kunsthistoriker Synnøve Vik har fulgt langtidsprosjektet, og gjennom dialog med kunstneren skrevet en tekst om kronotopien i Jaegers billedverden. Katalogen inkluderer og en tekst av kunsthistoriker Dag Sveen som tar for seg Jaegers arbeider på papir, samt et tilbakeblikk på hennes første arbeider i Norge.
Utstillingen på Galleri Neptun viser et utdrag av arbeider fra dette langtidsprosjektet og er åpen hver dag til 29. september.

Print this page