AKTIVITET 2018

Astrid Sleire

Oktober 2018

er blitt antatt på European Prize For Applied Arts 2018 i Mons i Belgia. Temaet for utstillingen er Monumentality - Fragility.
Utstillingen åpner lørdag 20.oktober 2018 og står til 20.januar 2019.

Les mer på www. europeanprizeforappliedarts.com

Print this page