UTSTILLINGER 2011-2012

01 TV-REALITY

Januar 2012

TV-REALITY i Bergen sentrum 27. – 29. januar.

TV-REALITY er første del av REALITY SHOW som presenterer verk av fem kunstnere alle med base i Bergen, men med bakgrunn fra like mange forskjellige land i Europa.
Prosjektet viser deres seneste produksjoner via TV-skjermer som finnes i utallige butikk- og andre publikumsarealer i en moderne by. Kunstverkene fokuserer på ulike lag av virkelighetsforståelse formidlet i dette offentlige rommet der folk ferdes i hverdagen.
De elektroniske skjermene i små og store versjoner omgir oss i hjemmet, på jobben og i de offentlige rommene. De er innvevde verktøy i sosiale, politiske, økonomiske, utdanningsmessige, kulturelle så vel som kunstneriske prosesser og presentasjoner.

Kunstnerne inviterer til TV-REALITY Tour lørdag 28. januar. Vi møtes på Landmark klokken 16.00-17.00. Derfra går turen til visningsstedene.

Senere i år vil REALITY SHOW materialisere seg som utstillinger i Edinburgh og Warszawa. I Skottland og Patriothall Gallery viser vi (Reality –Object) i august, for Polen og Galeria XX1 har vi gleden av å presentere (Reality-Performed) i desember.

DELTAGENDE KUNSTNERE

Robert Alda (PO/NO)
"The Stone" 2009, viser dokumentasjon fra en 60 min lang stedsspesifikk performance fra en rullesteinsstrand i Lofoten. Varighet 3,5min.

Gillian Carson (UK/NO)
…maybe because…2011, er et slideshow på 5min som viser surrealistiske hverdagsglimt.

Karen Kipphoff (D/NO)
"This was 2011" er et slideshow på 9min som viser alle avisforsidene til Bergens Tidende kronologisk gjennom året 2011.

Rita Marhaug (NO)
“Norwegian Liquid” er et slideshow på 4min som viser en kvinne i hvite klær på en strand i Lofoten med utsikt mot Vesterålen. Sort olje begynner å sive ut av kroppen og farger etter hvert personen og stranden.

Dan Mihaltianu (RO/D/NO)
"New Working Class Heroes" er en videodokumentasjon av en streik som strakk eg over to og en halv måned i Canada ved UCAM (University of Quebec in Montreal), gjennom den kalde vinteren og inn i våren. Filmen følger dramatikken som utspiller deg: gateprotester, tog, møter og offentlige debatter, propaganda og sosial adspredelse. Varighet 30min.

THE REALITY SHOW er støtter av Bergen kommunes kulturavdeling.

Print this page

Read file
 FM_2012/01-TV-REALITY-press.pdf

Hent Acrobat Reader