UTSTILLINGER 2006-2010

Carl Martin Hansen

Mai 2010

deltar på utstillingene " Von der Linie in der Skulptur", Neues Kunsthaus Ahrenshoop,Tyskland, 23/5 -19/7 2010 og på Vestlandsutstillingen 2010, Stavanger Kunstforening, 27/5 -20/6 2010.
På begge utstillingene viser han trådskulpturer på vegg, i Tyskland på en begrenset veggflate, mens i Stavanger får han disponere et helt rom.
Les mer på www.neues-kunsthaus-ahrenshoop.de
Les mer på www.vestlandsutstillingen.no/2010


Print this page