UTSTILLINGER 2006-2010

Lars Korff Lofthus

April 2010

stiller ut på Entrée #5 08.04-27-04. Vernissage kl. 19.00.

Torsdag åpner ny utstilling på Entrée med tidligere masterstudent i kunst Lars Korff Lofthus og hans nyeste prosjekt "Vestnorsk Paviljong". Åpning torsdag 8. april 2010 kl 19. Utstillingen står til 27. april.
Paviljong er eit ord som kan assosierast med biennale-representasjon, kulturarrangement og spektakulære byggeprosjekt. Tankar om Vestlandet som kultursentrum og paviljongen som form blir ein påstand- eit spel med autoritet og svulstige ambisjonar. Einkvar lokalitèt kan bli ein sentral stad gjennom strategisk arbeid og marknadsføring.
Den fiktive lokaliseringa for paviljongen er ein molo i eit havneanlegg i Kinsarvik, Indre Hardanger. Området har visuelle kvalitetar som er ei eigna ramme for ein paviljong. Utforminga flørtar med former frå kjendte internasjonale kulturbygg, samstundes som paviljongen bokstavleg lånar form frå hovudplagget i hardangerbunaden.
Vernissage er torsdag 8. april kl 19:00, utstillingen står til 27. april.
Åpningstider på Entrée er lørdag, søndag, mandag og tirsdag kl 12-16.

Print this page