KUNSTNERE I 4.ETASJE

Caroline Kierulf

Caroline Kierulf
Vågedalen 38
5162 Laksevåg
carkie@online.no

kierulf.info/

I mitt arbeide er jeg blant annet opptatt av å utforske forholdet mellom tekst og bilde, og hvordan vi forholder oss til samtidige eller historiske referanser. Jeg henter materiale fra ulike kilder som reklame,kunsthistorie, litteratur og massemedia. Jeg er interessert i collagetankegangen, hvor sammenkoblinger av ulike elementer kan danne utgangspunkt for ny mening. Jeg søker en tvetydighet i arbeidene og ønsker at de skal fungere på flere plan, både umiddelbart og med skjulte referanser.
I de senere årene har jeg samarbeidet med Annette Kierulf. Vi lager installasjoner hvor tegninger, tresnitt, skulpturelle objekter og store veggmaleri danner en helhet.

Print this page